0-3 meseca

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE
(0-1) Ležeći na stomaku dete podiže glavu od podloge, šake su stisnute, opšti položaj fleksije

(1-2) Odiže glavu i ramena od podloge, šake su poluotvorene, pokreti ekstremiteta simetrični

(2-3) Ležeći na stomaku oslanja se na podlaktice, zadržava predmet stavljen u ruku

RAZVOJ FINE MOTORIKE
(0-1) Kratko posmatra predmet, refeleksno hvatanje
(0-2) Pogledom prati predmet koji se pomera u stranu
(2-3) Igra se rukama, posmatra ih; okreće glavu sledeći kretanje predmeta; usmerava ruku u pravcu predmeta.

(3) Hvata predmet na dodir

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI
(0-1) Na jače zvuke menja aktivnosti, a na svetlo trepće
(1,5) Reaguje na slabe zvuke

  • Zaustavlja pogled na majčinim očima

(1-2) Očima prati osobu koja se kreće
(2-3) Reaguje na zvuk zadržavanjem pogleda ili pokretom

  • Okreće glavu prema izvoru zvuka

RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI
(1) Osnovni oblik učenja – klasično uslovljavanje
(3) Osnovni oblik učenja – insutrumentalno uslovljavanje

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI
(0-1) Povremeno se oglašava grlenim glasovima

(1-2) Oglašava se samoglasnicima
(2-3) Guče smenjujući samoglasnike i suglasnike

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ
(0-1) Spava oko 20 sati

  • Prestaje da plače kad mu se približite
  • Gleda netremice majku dok mu priča

(1-2) Ljudski glas i podizanje na ruke smiruju dete dok plače

(2-3) Živne kad gleda ljudsko lice

  • Različiti izrazi lica

(3) Spava oko 18 sati
(0-3) Različito plače kad je gladno, kad ga nešto boli i kada mu je neudobno
(0-3) Bezrazložno plače promuklim glasom

Šta da radite:
– Mazite bebu što češće.
– Pričajte joj, pevajte i govorite stihove.
– Budite nežni i strpljivi.

Znaci upozorenja!
Obratite posebnu pažnju ako beba:

– Slabo vuče mleko iz dojke ili odbija da sisa.
– Često i dugo plače bez vidljivog razloga.
– Slabije reaguje ili ne reaguje na glasne zvuke i jaku svetlost.
– Slabo pokreće ruke i noge.
– Povraća, ima proliv, otežano i ubrzano diše odnosno ima neki drugi znak ili simptom bolesti