10 aktivnosti za razvoj komunikacije sa preverbalnim ili neverbalnim detetom

Neverbalno ili preverbalno nije nužno povezano sa nivoom inteligencije. Komunikacija se ne odnosi uvek na govor. Kod neverbalnih tipova dece veliku pažnju moramo usmeriti na neverbalnu komunikaciju. Zato je važno da znamo šta telo govori. Uostalom, prvi način sporazumevanja pračoveka je bio neverbalan. Dok našim precima glasnice i govorni aparat nisu bili razvijeni, koristili su pokrete i izraze lica. Osnovni “rečnik” neverbalne komunikacije nasleđujemo od predaka, tako da govor tela zapravo ne treba da se savlada, već samo da se osvesti. Konkretno, deci pomaže da lakše komuniciraju, oslobode se stida, budu otvorenija za komunikaciju, nauče da prepoznaju određena ponašanja kako bi ih izbegla ili predupredila. Sve to će im podići samopouzdanje, a poznato je da je vera u sebe ključ svega. Svako dete različito reaguje na različite vidove komunikacije; saznajte šta najbolje odgovara vašem detetu, a zatim ga redovno koristite.

Tehnike za negovanje komunikacije sa predverbalnim ili neverbalnim detetom

Ako je vaše dete preverbalno ili neverbalno, postoji mnogo načina da pomognete u negovanju komunikacije. Ove tehnike ne zamenjuju logopedsku terapiju ili druge vrste terapija koje su jedinstvene za njihove potrebe, ali su dopunske stvari koje možete da uradite da biste podstakli komunikaciju na različite načine.

1.Nastavite da pričate sa vašim detetom – Samo zato što vaše dete možda ne govori ne znači da treba da prestanete da razgovarate sa njim. Čak i ako je njihov prijemčiv jezik odložen ili minimalan, nastavite da im pričate i pripovedate. Uključujte ih u razgovore.

 1. Obratite pažnju na neverbalnu komunikaciju vašeg deteta – Obratite pažnju na neverbalne signale i ponašanja, kao i na izraze lica. Ljudi mogu da komuniciraju na mnogo različitih načina – izgovorene reči su samo deo ovoga. Vaše dete vam možda prenosi emocije, želje i potrebe na druge načine koji im inače nedostaju.
 2. Koristite jednostavan jezik – Umesto da koristite komplikovane fraze sa više reči, koristite fraze od jedne ili dve reči da označite stvari i date pravac. Neka bude jednostavno. Ako vaše dete može da izgovori fraze od jedne reči, onda koristite fraze i uputstva od dve reči da biste ih malo pogurali, a da ih ne preplavite.
 3. Pravite pauze u govoru – Nakon što nešto kažete ili postavite pitanje, zastanite na nekoliko trenutaka, baš kao što biste to učinili u razgovoru sa prijateljem ili nekim ko je verbalan. Ovo omogućava vašem detetu neko vreme da vam odgovori na bilo koji način. Takođe modelira odgovarajuće osnovne komunikacijske veštine za vaše dete.
 4. Sedite u nivou očiju – Komunikacija sa detetom u nivou očiju stavlja vas tačno u njegovo vidno polje i omogućava detetu da lakše vidi vaše ruke, lice i usta. Ovo im može pomoći da protumače ono što im se govori kao i govor vašeg tela.
 5. Ne potcenjujte igru – Vreme za igru može biti odlično vreme za rad na komunikaciji, posebno sa igrama ili igračkama koje uključuju imitaciju ili podstiču uzrok i posledicu. Aktivnosti koje podstiču društvenu interakciju, poput pevanja, plesa ili igranja sa lutkama, mogu biti zabavni načini za vežbanje komunikacije sa vašim detetom.
 6. Koristite alternativne metode komunikacije – Deca sa neverbalnim autizmom, na primer, često otkrivaju da mogu da izraze emocije plesom ili umetnošću ili drugim pokretima. Probajte sa njima slikanje prstima ili senzorne aktivnosti da vidite da li to pomaže njihovom samoizražavanju.

 

Nažalost, ne postoji čarobni štapić koji bi učinio da neverbalno ili preverbalno dete progovori, i svako dete drugačije reaguje na tehnike i terapije. Ponekad može biti izazovno komunicirati sa neverbalnim detetom i važno je zapamtiti da ostanete fleksibilni i smireni. Nastavite da vežbate sa svojim detetom i na kraju ćete otkriti šta rezonuje i omogućava najbolju komunikaciju.

U daljem delu teksta vam dajemo predlog aktivnosti koje mogu podstaći glasanje ili izgovor pojedinih reči kod vašeg neverbalnog ili preverbalnog deteta. U toku ovih aktivnosti možete da koristite igre i igračke koje već posedujete.

 1. Igre prstiju: Ovde možete koristiti različite igračkice za prstiće. Kako biste održali pažnju vašeg deteta možete pevati pesmice za prstiće „Tata prstić“ ili „Čika Perina farma“ dok na prstima imate igračkice ili na vrhovima vaših prstiju imate iscrtane pojedine likove iz pesmice koju pevate.
 2. Pevajte pesmice: Pevanje je odličan način da podstaknete dete da počne da se spontano glasa! Da biste to pospešili, pevajte pesme zaista polako, brzo, tiho ili glasno. Ako vaše dete ne može da otpeva reči, koristite jednostavan slog, kao što je LA-LA, da pevate uz ton pesme a posle određenog vremena pokušajte da dete popuni prazno mesto u poznatim pesmama. Jednostavne dečje pesmice su odlične jer su vrlo razigrane i ponavljajuće.
 1. Koristite instrumente: Uz određene instrumente koji prijaju vašem detetu izgovarajte i pevajte prvo glasove, potom slogove a na kraju pokušajte da dete izgovori i po koju kratku reč.
 2. Igra gore i dole: Koristite bilo koju igračku (npr. automobil koji ide gore ili dole) da pokažete detetu kako se visina glasa može povećavati i spuštati uz pevanje vokala ili onomatopeje određenih zvukova iz okoline (ukolikose igrate sa autićima oponašajte zvuk koji proizvodi motor automobila BRM-BRM).
 3. Igrajte se sa igračkama životinja: Napravite grupu životinja koje su bučne (glasne) i životinja koje su tihe. Sakrivajte ih oko vas i deteta i kada dete pronađe životinjicu iznenadite se i proizvedite onomatopeju glasno ili tiho.
 4. Figurice: Koristite figurice ljudi ili životinja, mogu biti i lutkice i svakom liku dodelite glas. Ne zaboravite da koristite različite glasove (visoki/niski, glasni/tihi, brzi/spori). Koristite ove glasove dok se igrate sa igračkama.
 5. Pročitajte priču: Pročitajte priču koristeći različite glasove za likove. Ohrabrite svoje dete da ponavlja za vama ili popune prazninu.
 6. Samo budi smešan: glupirajte se ispred svog deteta, pravite smešne grimase na svom licu. Ovu igru možete igrati i ispred ogledala.
 7. Telefon: Igrajte se sa plastičnim telefonima. Kobojagi razgovarajte sa nekim preko telefona uz moduliranje glasa glasno ili tiho a potom telefon dajte detetu.
 8. Igra emocija: Izgovarajte određene reči sa različitim emocijama. Posmatrajte reakciju vašeg deteta. Ukoliko primetite da na određene emocije vaše dete odreaguje drugačije ponovite tu reč i emociju ponovo uz naglašavanje emocije.
 9. Pitanja sa DA i NE odgovorima: Pokušajte da naučite vaše dete da iskomunicira sa vama na jednostavan način uz pitanja koja daju odgovore DA ili NE. U slučaju da dete ne zna značenje odgovora DA ili NE u igru uvedite kartice sa tužnim(NE) i srećnim(DA) smajlijem koji prati pokrete klimanja glavom napred-nazad za DA ili odmahivanja glavom levo-desno za NE.

Nekoj deci  je potrebna vizuelna podrška da bi završili zadatke i razumeli šta tražimo od njih.Možete upariti bilo koju od ovih aktivnosti sa karticama kako biste pomogli svom detetu da shvati šta tačno treba da rad.

Tim “Korak po korak 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published.