7-9 meseci

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(7) Sedi nakratko bez podrške

 • Premešta igračku iz ruke u ruku

(8) Preokreće se sa leđa na stomak

 • Podiže se do sedećeg položaja uz malu pomoć

(9) Dovodi se samo u sedeći položaj

 • Sedi samostalno
 • Stoji uz pridržavanje
 • Počinje da puzi

RAZVOJ FINE MOTORIKE

(7) Podeže i hvata predmete nadohvat ruke

 • Lupka i trese predmet
 • Grabi svakom rukom po jednu kocku

(8) Menja položaj da bi dohvatilo predmet

 • Uzima predmete prstima i palcem (intermedijalno)
 • Udara jedan predmet o drugi
 • Može da zadrži dva predmeta
 • Sve baca na pod

(9) Hvata sitne predmete palcem i kažiprstom, takozvanom “pincetom”

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI
(7) Postmatra i dodiruje svoj lik u ogledalu

 • Očima prati loptu koja se kotrlja

(9) Pravilno lokalizuje izvor zvuka

RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

(8) Igra se bacajući predmete na pod

(9) Traži neposredno skriven predmet

 • Privlači predmet pomoću vrpce
 • Učenje putem imitacije
 • Asocijativno učenje

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI

(7) Izgovara više određenih slogova uz promenu jačine i visine tona

(9) “Brblja”, jasno udvaja slogove bez značenja (ba-ba)

 • Razume jednu reč

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ
(8) Igra se skrivača “ku-ku”
(9) Spava oko 15 sati

 • Hrani sebe keksom
 • Privlači pažnju okoline različitim aktivnostima
 • Reaguje na svoje ime
 • Oponaša radnju mahanjem “pa-pa”
 • Pruža ruku da bi ga podigli
 • Plače kad se odvoji od majke
 • Afektivno vezivanje: vezano je za jednu osobu
 • Strah od stranih osoba: rezervisano ponašanje