“Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba – kako ih prepoznati”

“Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba – kako ih prepoznati, kada se javiti stručnjaku, kako napraviti razliku između pojedinih govorno-jezičkih poremećaja (uz video prikaz)”

Predavači: Jelena Kudrić, dipl.defektolog logoped i Milica Stojanović, master defektolog logoped

Predavanje je besplatno i namenjeno: vaspitačima, stručnim saradnicima, defektolozima, roditeljima i svima onima koji rade sa decom. Nadamo se da će Vam predavanje biti korisno i primenjivo u daljem radu.

VIDIMO SE 01.03.2017.god, u 18:30h