likovna radionica

Cilj programa je da deca nauče da prepoznaju svoje kreativne potrebe i izraze ih kroz različite materijale uz prilagodjene teme i igre.

Kroz oslobađanje i prihvatanje sopstvenih želja, deca kroz likovni rad doživljavaju sebe kao deo velike kreativne celine.

Likovni rad pozitivno utiče na koordinaciju njihovih pokreta, vezu izmedju manuelnih i kognitivnih sposobnosti.

Tehnike sa kojima se deca ovog uzrasta susreću su sve crtaće tehnike (olovka, kreon, ugljen, tuš), slikarske (tempere, akvareli, pasteli, bojce, flomasteri, kolaž), vajarske (glina, asamblaž, papir-mashe, plastelin) kao i kombinacije raznih tehnika.

Likovna radionica se odvija u malim grupama (5 do 6 dece) u trajanju od 1h.