Logopedske sonde i Speech buddies

 

Logopedska sonda je tanka nerđajuća hromirana žica određenog oblika koja je sastavni deo kompleta logopedskih instrumenata za korekciju izgovora glasova.
Komplet logopedskih instrumenata za korekciju izgovora glasova sastoji se od šest standardnih sondi.
Jedna ista sonda može poslužiti u korekciji nekoliko različitih glasova
Sonde imaju dvostruku namenu.
Svaka sonda je namenjena korekciji izgovora jednog ili nekoliko određenih glasova. Radimo s njom u skladu s konkretnim i striktnim uputstvima.
Svaki instrument možemo upotrebiti i u situaciji koje nisu predviđene uputima, na primer, tokom pasivne artikulacijske gimnastike i logopedske masaže.

Sonda ostvaruje mehaničko delovanje na govorne organe. To je metoda mehaničkog načina formiranja artikulacije glasova, odnosno aplikacijom sonde na određeno mesto govornog organa ostvarujemo potreban položaj ili pokret koji logopat nije u stanju samostalno napraviti.

Zahteva se od deteta ili odrasle osobe da izgovori određeni glas, da ga nekoliko puta ponovi i u trenutku ponavljanja menja položaj govornih organa uz pomoć odgovarajuće sonde. Važno je kod aplikacije sonde paziti da stavimo sondu tako da dete neoseća nikakve fizičke nelagodnosti, bol ili da ne izazovemo refleks povraćanja.

U našem EC “Korak po korak 2” lakše postavljamo položaj govornih organa uz aplikovanje logopedskih sondi ili Speech buddies.