Naš tim

 
 
Jelena Kudrić,dipl.defektolog logoped, reedukator psihomotorike
 
 
Milica Pejčić, master logoped
 
Dragana Đukić, profesor razredne nastave
 
Željka Filipović, master logoped
 
     Bojana Radulović, defektolog 
Stručni saradnici:
1. pedijatar
2. psiholog
3. neurolog
4. otorinolaringolog
5. dečiji neuropsihijatar