Predavanja i radionice

Logopedsko edukativni centar „Korak po korak 2„ od godine postojanja održava predavanja i radionice namenjena roditeljima, vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima i svima onima koji rade sa decom na temu govorno-jezičke patologije.
U okviru našeg centra održana su sledeća predavanja: 
 • “Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba – kako ih prepoznati, kada se javiti stručnjaku, kako napraviti razliku između pojedinih govorno-jezičkih poremećaja (uz video prikaz)” održano 01.03.2017.godine. 
  Predavači: Jelena Kudrić, dipl.defektolog logoped,reedukator psihomotorike i Milica Stojanović, master defektolog logoped.
 • „Razvojni i neurotski strahovi kod dece – u okviru kojih se govorno- jezičkih poremećaja mogu javiti (uz video prikaz)”; održano 24.05.2017.godine. Predavači: Vladimir Milovac psiholog i Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped,reedukator psihomotorike
 • „Disfunkcija senzorne integracije kod dece (uz video prikaz)” održano 18.10.2017.godine. Predavači: Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped,reedukator psihomotorike i Vanja Radić master logoped
 • „Poremećaj fluentnosti govora (mucanje i bradilalija; plan tretmana; video prikazi)“ održano 13.12.2017.godine. Predavači: Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped i Kristina Ćirić master logoped
 • “Poremećaj artikulacije i problem fonemske diskriminacije” održano 14.03.2018.godine. Predavači: Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped,reedukator psihomotorike i Kristina Ćirić master logoped
 • “Rana stimulacija i prevencija govorno-jezičkih poremećaja” predavanje + radionica; održano 07.11.2018.godine. Predavači: Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped,reedukator psihomotorike, Milica Pejčić master logoped i Željka Filipović master logoped
 • “Disfunkcija senzorne integracije” predavanje+radionica; održano 20. i 21.03.2019.godine. Predavači: Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped,reedukator psihomotorike i Željka Filipović master logoped.
 • “Primena edukativnih igara u tretmanu kod dece sa nedovoljno razvijenim ili nerazvijenim govorom”,održano 02.10.2019.godine. Predavač: Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped, reedukator psihomotorike
 • “Razvojni i neurotski strahovi kod dece”; održano 18.12.2019.godine. Predavači: Filip Milenović psiholog i Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped,reedukator psihomotorike
 • “Primena reedukacije psihomotorike u individualnom i grupnom radu sa decom”; održano 19.02.2020.godine. 
  Predavač: Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped, reedukator psihomotorike
 • “Znanje usvajamo bez muke sa veštim prstićima obe ruke” predavanje + radionica; održano 17.06.20202. godine. Predavači Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped, reedukator psihomotorike i Željka Filipović, master logoped