Primena interaktivne SMART table u tretmanu

Savremena obrazovna tehnologija, uz korišćenje multimedijalnih sistema, stvara preduslove za angažovanje svih čula u procesu sticanja novih znanja, razvija kreativnost kod dece.

Ova tabla poboljšava kvalitet tretmana, čini ga očiglednim i interaktivnim što je posebno značajno kod rada sa decom sa smetnjama u razvoju. Svojim karakteristikama ona, između ostalog, omogućava prikaz video-zapisa različitih formata i fotografija u velikoj rezoluciji , primenu velikog broja edukativnih softvera, uređivanje dokumenata na licu mestu primenom različitih softverskih aplikacija.

Površina table je osetljiva na dodir, omogućava upotrebu digitalnog mastila i trenutno snimanje aktivnosti koja je u toku.

Radom na pametnoj-digitalnoj SMART tabli kod dece se razvija apstraktno mišljenje i individualno napredovanje u sticanju i proširivanju znanja. Terapeut se više orijentiše na tipove dece i samim tim može im pomoći da napreduju tempom koji im odgovara i prema izraženim mogućnostima.

Multimedijalni programi omogućavaju kreiranje teksta sa slikom, zvučnim animacijama i filmovima, koji je deci dovoljno jasan i zanimljiv način prezentovanja podataka.

Deca pažljivije i sa većim interesovanjem prate multimedijalne prezentacije, bolje pamte sadržaje i aktivnije učestvuju u prcesu prihvatanja novih znanja. Koristeći Smart board smo otkrili da interaktivna tabla ima jak vizuelni efekat koji pomaže u brzom i jednostavnom shvatanju kao i jednostavnije pamćenje informacija.

U radu sa decom sa smetnjama i teškoćama u razvoju je bitno da se metode i sredstva biraju adekvatno dečjem uzrastu, njihovom iskustvu i interesovanjima, a neke od preporučenih vežbi na interaktivnoj tabli pomažu deci da lakše nauče i primene svoje znanje i kontrolišu svoje ponašanje za koje se nauče.

Praktična primena interaktivne table nam ukazuje na sledeće pozitivne strane:

  • Privlačenje i zadržavanje pažnje kod dece,
  • Bolja motivisanost dece,
  • Višestruko korišćenje slika, crteža,
  • Stimulacija vizuelne, auditivne i taktilne percepcije putem intertaktivnih igara.