Radni listovi

Na internetu ima mnogo besplatnih radnih listova za decu. Želeli smo da podelimo radni materijal koji možete koristiti kod kuće u vrtiću ili školi a mi ga koristimo u okviru logopedsko-defektološkog tretmana. Radne listove možete štampati u koliko god hoćete primeraka ali ih nemojte koristiti u prodajne svrhe. Mi ćemo se truditi da većinu listića prevedemo i prilagodimo srpskom jeziku ali ćemo deliti i razne korisne linkove sa kojih možete skidati mnoštvo materijala za rad.

Tim “Korak po korak 2”