Webinari

U okviru centra i u skladu sa novonastalom epidemiološkom situacijom krenuli smo u organizovanje online predavanja i obuka. Cilj ovih predavanja jeste prenošenje iskustva stečenih u radu a isto tako i kroz seminare i webinare. Webinare smo počeli da organizujemo početkom 2021.godine i nastavljamo i dalje.

Teme webinara:

  1. Dete u pokretu je dete koje uči
  2. Učio bih lako kada bih znao kako
  3. Tretman disleksije i disgrafije
  4. Rani stimulativni tretman
  5. Procena disleksije i disgrafije
  6. Procena i tretman razvojne disfazije