19-24 meseca

 

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(20) Trči

 • Šutira loptu bez gubitka ravnoteže
 • Otvara vrata

(21) Silazi niz stepenice uz držanje bez pridržavanja

 • Podiže predmet sa poda bez pridržavanja

RAZVOJ FINE MOTORIKE

(19-24) Baca predmete bez određenog pravca
(19) Lista knjigu stranu po stranu

 • Vadi sitne predmete iz flašice
 • Crta spiralne linije

(20) Kotrlja loptu I valjak
(22) Uživa u igrama bacanja I hvatanja
(23) Okreće čigru
(24) Jede čorbastu hranu kašikom

 • Niže perle na konac
 • Savija papir napola
 • Gradi kulu od šest kocki

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI
(24) Ispravlja sliku izvrnutu naopako

 • Samo razgleda slikovnicu
 • Lokalizuje zvuk iz druge prostorije

(24-36) Imenuje jednu boju

RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

(19) Koristi sredstva u rešavanju problema
Dovodi predmete u međusoban odnos i deluje jednim predmetom na drugi
(24) Savlađuje jednostavne prepreke

 • Pokazuje pet delova tela na zahtev
 • Izdvaja jedan predmet iz gomile na nalog
 • Pridružuje identične oblike i boje u odgovarajući skup (dva oblika ili boje)
 • Učenje uviđanjem.

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI
(19) Zna više fraza od dve reči tipa imenica – glagol
(20) Prepoznaje 8 do 12 slika

(21) Traži rečima da jede i pije

 • Izvršava nalog koji zahteva dve radnje (odnesi, zatvori)

(22) Koristi imenice, glagole i prideve.

(22-24) Zna više jednostavnih fraza i rečenica do tri reči.
(24) Odgovara adekvatno na pitanja koja imaju značenje posedovanja (“Čija je ovo mama?”)

 • Izgovara svoje ime na zahtev
 • Upotrebljava 200 do 250 reči

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ

(24) Skida gaćice, pantalone, kaput i jaknu, zatvara rajsfešlus

 • Pije samo iz šolje
 • Uglavnom je suvo noću
 • Početak paralelne igre; igra se pored vršnjaka, povremeno im daje ili pokazuje igračku
 • Uživa u igrama borbe i premetanja sa vršnjacima
 • Početak interesovanja za grupne aktivnosti
 • Prkos, jogunstvo
 • Izražena ljubomora
 • Reaguje na emocionalni izraz odraslog (empatija)

Šta da radite:
– Čitajte, pevajte, razgovarajte i igrajte se sa detetom.
– Učite dete da izbegava opasne predmete.
– Nemojte tepati detetu. Ono treba da ovlada ispravnim izgovorom glasova.
– Utvrdite jednostavna pravila ponašanja i neka vaša očekivanja budu realna.
– Budite dosledni.
– Podržite i pohvalite dobro ponašanje deteta i njegove pokušaje da bude samostalno (svlačenje, oblačenje, hranjenje, poštovanje pravila).
– Ohrabrujte dete da proba hranu, ali ga ne prisiljavajte da jede.

Znaci upozorenja!
Obratite posebnu pažnju ako dete:

– Ne reaguje na druge osobe.
– Nije stabilno dok hoda i s teškoćom održava ravnotežu.
– Nema apetit.
– Ima neobjašnjive povrede i ako dolazi do promena u ponašanju, posebno ukoliko je dete bilo u kontaktu sa drugima.