3 godine

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

(24-30) Baca predmete u određenom pravcu

(25) Silazi niz stepenice bez pridržavanja, stepenik po stepenik
(27) Skakuće na obe noge kao zeka

(32) Hoda na prstima i peti unapred i unazad

(34) Preskače prepreku prepreku visine 5 cm

(36) Kratko stoji na jednoj nozi

 • Trči stabilno i brzo

RAZVOJ FINE MOTORIKE

(25) Gradi kulu od sedam kocki

 • Navija igračku ključem

(26) Slaže kocke u niz
(30) Oponaša povlačenje crte vodoravno i uspravno

 • Raspoređuje tri oblika u ram (krug, kvadrat i trougao)
 • Seče makazama bez preciznosti

(32) Mesi kobasicu od plastelina
(34) Precrtava krug kad mu se pokaže kako da to uradi

(36) Jede viljuškom

 • Pravi harmoniku od papira
 • Gradi kulu od osam kocki
 • Imitira crtanje krsta
 • Slika vodenim bojama

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI

(27) Prepoznaje fine detalje na slici

(28) Prepoznaje sebe na fotografiji

(30) Pronalazi određenu knjigu po igledu

(36) Razlikuje hladno od toplog

 • Sparuje korektno četiri oblika (krug, kvadrat, trougao i pravougaonik)
 • Razvrstava žetone po boji ili po veličini (tri boje ili veličine)

RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI
(28) Daje “još jedan”

 • Gradi most od tri kocke po modelu

(30) Slaže četiri kocke u kvadrat

 • Razlikuje i razvrstava veliko i malo
 • Grupiše identične oblike i boje u odgovarajući skup (tri oblika ili boje)
 • Izvršava tri naloga

(36) Uočava količinu malo – mnogo

 • Daje dva predmeta na zahtev
 • Igra “kobajagi” često
 • Igra uloge (vaspitača, doktora, prodavca)
 • Ponavlja tri broja ili rečenicu od četiri reči
 • Postavlja pitanje: “Šta je ovo?”, “Ko je to?”, “Kako?”
 • Prepoznaje najdužu od tri linije i najveću od tri lopte

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI

(26) Govori u sebi o trećem licu

(27) Završava poslednji slog ili reč stiha poznate pesmice
(30) Razume tri predloga (na, u, pored)

 • Recituje kraće recitacije
 • Razume pitanja:“Šta leti, skače, pliva…?“, „Šta radiš s ovim?“

(36) Upotrebljava zamenice i množinu

 • Koristi zamenice „ja“
 • Traži da mu se pričaju omiljene priče
 • Priča doživljaje
 • Stalno postavlja pitanje: Ko? Šta?
 • Upotrebljava 600 do 800 reči

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ

(25) Ostaje kraće vreme sa nepoznatom osobom

(26) Oblači delove odeće (cipele, čarape, gaćice)

(28) Inicira vlastitu igru
Prihvata igru ja-ti.

Zna svoje ime

(29) Na vreme traži nošu
(30) Ne mokri noću

 • Nosi čašu s vodom bez prosipanja
 • Uživa pomažući odraslima u aktivnosti (briše prašinu)
 • Pridružuje se grupno vođenoj igri (“ringe raja”)

(36) Kaže svoj pol i godine starosti

 • Koristi fraze učtivosti: molim, hvala, izvini
 • Igru često prati govorom
 • Pokušava da pospremi igračke
 • Dobija napade besa pri sputavanju i sl

Šta da radite:
– Razvijajte detetu maštu.
– Pričajte mu priče, čitajte mu knjige, gledajte zajedno ilustracije, učite ga dečjim pesmicama. Pravite loptice i gliste od plastelina i testa. Dajte detetu papir i bojice da crta.
– Pevajte mu i slušajte zajedno muziku.
– Kobajagi razgovarajte preko telefona (tako mu proširujete fond reči).
– Tražite da vam pokaže i imenuje delove tela.
– Dete treba da dobije svoj pribor za jelo. Ne požurujte ga dok jede.
– Podržavajte dete u samostalnom oblačenju, pranju ruku i zuba, korišćenju toaleta i sl.
– Budite dosledni kada učite dete da se pravilno ponaša prema drugima.

Znaci upozorenja!
Obratite posebnu pažnju ako dete:

– Ne pokazuje interesovanje za igru.
– Često pada.
– Nema razvijenu finu motoriku.
– Ne razume jednostavne naloge.
– Ne može da izgovori nekoliko reči u nizu.
– Ima slab apetit, nije zainteresovano za hranu.
– Bez povoda pokazuje agresivnost prema sebi i drugima.
– Nema strah od realnih opasnosti.