4-6 meseci

 

RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE
(4) Kada ga pridižemo u sedeći položaj podiže glavu

 • Navlači pelenu na lice

(5) Sedi uz lagani oslonac, glava stoji učvršćena

 • Spušteno na podlogu odupire se vrhovima prstiju

(6) Može da sedi duže vremena uz oslonac

 • Kada ga držimo uspravno odupire se nogama
 • Kada leži potrbuške prevrće se u leđni položaj

(4) U uspravnom položaju ukršta noge

RAZVOJ FINE MOTORIKE

(3-4) Hvata predmete celom šakom
(4) Razgleda i trese predmet stavljen u ruku

 • Stavlja igračku u usta
 • Igra se rukama

(5) Uzima zvečku koja je nadohvat ruke
(6) Ležeći na leđima skida pelenu sa lica

 • Hvata celim dlanom i opruženim palcem (palmarno).
 • Dohvata ciljano pruženu igračku obema rukama
 • Prebacuje igračke iz ruke u ruku

RAZVOJ PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI

(3-4) Pogledom prati kružno kretanje predmeta
(4) Primećuje sitne predmete na stolu
(5) Razgleda okolinu pogledom i okretanjem glave traži izvor zvuka
(6) Obraća pažnju na govor drugih

 • U svakoj ruci drži kocku i gleda treću
 • Gleda za predmetom koji pada
 • Vidi i doseže predmet

RAZVOJ INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI
(5) Sve stavlja u usta (ispituje svet oralno)

 • Manipuliše predmetima i razgleda ih
 • Namerno pomoću predmeta proizvodi zvuke

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI
(4) Na govor majke odgovara gukanjem i klicanjem
(5) Vokalizuje dva glasa ili više njih
(6) Modulira glas tonovima kao da peva

 • Modulira glas po jačini, visini i dužini

SOCIJALNO – EMOCIONALNI RAZVOJ
(4) Glasno se smeje

 • Traži pogledom majku koja ga zove
 • (5) Pozitivna emocionalna reakcija na svaki ljudski lik

(6) Spava oko 16 sati

 • Razlikuje poznate od nepoznatih
 • Ljuti se ako mu se uzme igračka
 • (6-7) Smeje se liku u ogledalu

Šta da radite:
– Stavite bebu da leži na čvrstoj, ravnoj i sigurnoj površini. Tada će moći slobodno da se pokreće i pruža ruke ka predmetima.
– Odgovorite na bebino gukanje. Vaša komunikacija ličiće na razgovor.
– I dalje joj pričajte, čitajte i pevajte.
– Držite bebu u takvom položaju da može da vidi šta se dešava u njenoj najbližoj okolini.

Znaci upozorenja!
Obratite posebnu pažnju ako beba:

– Izgleda ukočeno.
– Teško pravi pokrete.
– Slabo reaguje ili ne reaguje na zvuke, na poznate osobe ili na dojku.
– Odbija dojku.