Digitalni logopedski set – Behringer

Behringer aparat predstavlja savremeni logopedski instrument koji radi po principu dinamičkog procesiranje zvuka koje omogućava selektovano smanjenje ili pojačavanje samo odabranih frekvencija, kao i promenu jačine zvuka.

Stoga je Behringer aparat široko primenjiv u tretmanu:

  1. Dislalija (nepravilan izgovor glasova),
  2. Razvojne disfazije,
  3. Disleksije i disgrafije (poremećaji čitanja i pisanja),
  4. Poremećaja slušnog procesiranja,
  5. Mucanja,
  6. ADD-a i ADHD-a (poremećaj pažnje/ poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću);
  7. Afazija i dizartrija;
  8. Oštećenja sluha;
  9. Tahifemija (brzopletost);
  10. Poremećaja glasa;

Primenom ovog savremenog logopedskog seta, efikasnost logopedskih tretmana u rešavanju govorno- jezičkih poteškoća je umnogome veća.

Ovo je kompjuterizovan uređaj, koji se sastoji iz dva računarska procesora za obradu zvuka.

Lak je i jednostavan za korišćenje, deci vrlo dopadljiv jer u opremu spadaju i slušalice i mikrofon. Slušalice dodatno pomažu u usmeravanju pažnje deteta na slušanje.

Digitalni logopedski set nije usko vezan ni za jednu terapijsku metodu ili tehniku, već je savršen dodatak svakoj od njih.