Grupni tretman

 

 

Značaj grupnog tretmana je da nam ukaže na ponašanje Vašeg deteta u grupi, da li reaguje na drugu decu, da li se uključuje u interakciju sa drugom decom, da li samoinicijativno započinje komunikaciju ili igru, kako se ponaša u toku igre (da li je uključeno u igru ili se osamljuje).

Cilj grupnih tretmana je da kod Vašeg deteta razvijemo osećaj pripadnosti u grupi, uključivanje u grupu, da razvijemo interakciju sa decom, osećaj svega sto nas okružuje unutar grupe, kontakt pogledom, odazivanje na sopstveno ime unutar grupe, razvijanje takmičarskog duha (svesnost deteta da i ono može sve što mogu i njegovi drugari – jer ne postoje barijere svi možemo sve), razvijanje emocija sreće, tuge, besa, ljutnje – kada ih koristiti i da su u skladu sa situacijom).