Logopedska dijagnostika

Logopedska dijagnostika se sprovodi individualno. Procena može trajati od 30-60 minuta ili u nekoliko susreta, što zavisi od uzrasta deteta i njegovih teškoća zbog kojih se sprovodi dijagnostički postupak. Dijagnostika se sprovodi kroz logopedski intervju, odnosno uzimanje anamnestičkih ili heteroanamnestičkih podataka. Logoped korišćenjem standardizovanih logopedskih testova određuje vrstu, stepen, uzroke i posledice govorno-jezičkih poremećaja, odnosno kvantitet i kvalitet kominikacije sa okolinom. Logopedska dijagnostika uključuje:

  • ranu procenu komunikacijskog i govorno-jezičkog razvoja (do 3 godine)
  • procenu govorno-jezičkog razvoja (od 3 godine)
  • procenu veština čitanja, pisanja i računanja kod školske dece.

Logopedska dijagnostika predstavlja osnov za planiranje tretmana . Nakon toga sledi savetovanje i /ili uključivanje u individualnu logopedsku terapiju dva ili tri puta nedeljno, što zavisi od vrste i jačine izraženosti govorno-jezičkih teškoća te željama i mogućnostima roditelja.