Osnovni cilj logopedske terapije je otkloniti teškoću ili unaprediti i poboljšati govorno-jezičke i komunikacijske sposobnosti deteta.

U našem centru s provodimo kontinuiranu individualnu logopedsku terapiju 2 ili 3 puta nedeljno u trajanju od 45 minuta. I grupne tretmane svakog četvrtka u trajanju od 1h.Vremenske termine maksimalno prilagođavamo roditeljima i deci.

 

Sprovodimo logopedsku terapiju za:

 • Kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju
 • Usporen govorno-jezički razvoj
 • Komunikacijski poremećaji
 • Jezičke teškoće
 • Artikulacijski poremećaji (teškoće u izgovoru glasova)
 • Teškoće čitanja i pisanja
 • Matematičke teškoće
 • Teškoće u učenju
 • Poremećaji fluentnosti govora (brzopletost i mucanje)
 • Poremećaji glasa (disfonije)
 • Teškoće u grafomotorici