O nama

 

Edukativni centar KORAK PO KORAK  2 osnovan je 2016.godine sa sedištem u Pančevu, s ciljem pružanja usluga logopedsko-defektološke dijagnostike, savetovanja i terapije poremećaja u području komunikacijske i govorno-jezičke patologije kod dece i odraslih. 

Naš tim čine visokostručni  logopedi, oligofrenolog i psiholog s višegodišnjim iskustvom u radu  koji svoj posao obavljaju sa puno entuzijazma, uz stalno usavršavanje u zemlji i inostranstvu.

Naša znanja i iskustva najviše koriste deci:

 •  kroz ranu intervenciju sa dijagnozama nedovoljno razvijenog govora,
 • autističnog spektra,
 • artikulacijskim teškoćama,
 • specifičnim jezičkim teškoćama,
 • teškoćama rane komunikacije,
 • hiperaktivnim poremećajem ADHD/ADD,
 • neuromotoričkim smetnjama,
 • deficitima senzorne integracije,
 • koja mucaju,
 • koja imaju genetske sindrome,
 • školskog uzrasta sa dijagnozama disleksije, disgrafije, diskalkulije, deficitima pažnje
 • kao i odraslim osobama sa mucanjem i posledicama afazije.

Delatnost centra odvija se kroz individualni i grupni rad, u ugodnim prostorijama, uz pomoć najsavremenije opreme, didaktičkih sredstava i edukativnog materijala.

U okviru centra 2019.godine otvoren je i Produženi boravak za osnovce. Namenjen je učenicima od I do IV razreda. Vreme provedeno u produženom boravku sastoji se od aktivnosti koje prate školski plan i program po razredima kao i opuštanja kroz igru. Vrata našeg centra otvorena su za đake pre i posle nastave, u skladu sa potrebama roditelja.

Naš tim čine učitelj, pedagog, psiholog i logoped i oni su tu da zadovolje sve aspekte dečjeg intelektualnog i psihomotornog razvoja deteta za svoj uzrast. Naš tim pomaže Vašem detetu u razvoju ličnosti na više nivoa:

 • Pomaže da dete što kvalitetnije i potpunije savlada školsko gradivo;
 • Motiviše dete da sa lakoćom i željom stiče nova i nadograđuje postojeća znanja;
 • Podstičemo detetovo samopouzdanje, samopoštovanje, kao i poštovanje drugih individua oko sebe;
 • Razvija osećaj pripadnosti i timski duh.

 

Naš tim:

Logoped

Defektolog

Nastavnik razredne nastave

 

 

 

 

STRUČNI SARADNICI:

PSIHOLOG

PEDIJATAR

NEUROLOG

OTORINOLARINGOLOG

DEČIJI NEUROPSIHIJATAR