Psihološka procena

 

To je jedno zabavno druženje između deteta i stručnjaka, pri čemu stručnjak paralelno upotrebljava veštine iz terapije igrom i veštine dijagnostike, kako bi izvukao maksimalan potencijal iz deteta.

. Pritom je naglasak na detetovim kompetencijama i razlici između njegovih sposobnosti i iskazivanja tih sposobnosti. Cilj je da ta razlika nestane ili se smanji koliko god je to moguće.

 

Psihološka procena uključuje:

  • procenu detetove igre i funkcionisanje deteta u prirodnom okruženju kao i komunikaciji s bliskim osobama;
  • procenu detetovih verbalnih i neverbalnih veština i kratkoročnog pamćenja;
  • opšta procena detetovih sposobnosti;
  • procena socijalne komunikacije;
  • procena detetovog temperamenta i emocionalnog razvoja.

Procena se radi uz pomoć psiholoških testova (dijagnostički instrumenti poput WPPSI –IV, WISC – V i ITSEA i NEPSY-II)