Saveti za učenje ličnih zamenica kod dece sa kašnjenjem u razvoju govora

Da li se pitate kako vaše dete da naučite da upotrebljava lične zamenice JA i TI. U radu sa decom koja imaju probleme u razvoju govora a naročito kod dece sa autizmom trebalo bi izbegavati učenje ili traženje ličnih zamenica JA, TI ili ON jer su koncepti previše apstraktni i možda bi bilo bolje da se dete imenuje po imenu.

Razumevanje zamenica je prvi korak u interakciji i ostvarivanju komunikacije. Razumevanje zamenica raditi tek kada dete ovlada telesnom šemom i kada sebe doživljava kao kompletno biće.

Jako je teško kada pokušate  detetu da date usmeno objašnjenje ličnih zamenica. Evo primera: „Kada kažem “JA” to znači da govorim o meni. Kada kažem “TI”, to znači da govorim o tebi. Kada kažeš “TI”, to znači da govoriš o meni. ” Čekaj šta??? Nije ni čudo što se deca toliko zbune.

Većina dece razume lične zamenice JA, TI, ON  na uzrastu od 30 meseci ali šta sa decom koja ne razumeju. Evo nekoliko saveta kako sa decom možete raditi na usvajanju ličnih zamenica:

  1. Možete pokušati da koristite detetovo ime kada verbalno opisujete zamenice. „Kada kažem JA, to znači za mene: Jelena. Kad kažeš JA, to znači ti: Saša. Kada kažem TI – to znači da si ti osoba sa kojom JA razgovaram i obrnuto.
  2. Najveći uspeh u učenju ličnih zamenica je kada se koriste taktilni znakovi. Uvek dok pričate dodirujete dete. Na primer, kažete “JA“i dodirujete rukom prvo svoje grudi a potom detetovu ruku stavljate na detetove grudi i izgovarate “JA”. Prvih nedelju dana u komunikaciji sa detetom sprovodite ovaj model dok vi pričate i dok dete priča. Ako je vaše dete  taktilno osetljivo, možete pokušati da radite uz fotografije vas i vašeg deteta.
  3. Možete detetu dati motivišući razlog da nauči da koristi ispravno zamenice. Možete pokušati sa igračkom ili hranom ukoliko to dete motiviše. Započinjete sa učenjem kroz igru JA protiv TEBE. Možete izabrati detetov omiljeni slatkiš ili aktivnost koju dete želi. Pitate, ko bi ga trebao jesti i reći, “JA”  i dodirujete detetove grudi ili “TI” i dodirujete vaše grudi. Deca koja koriste eholaliju u govoru vas mogu prevariti ali tada vodite računa i gledajte dete dok vam daje odgovor i da li koristi gest pokušajte pronaći način da ga razumete, ukoliko niste sigurni prvi put možete uzeti igračku ili slatkiš i čekati detetovu reakciju.
  4. Na kraju počinjemo da radimo na vežbanju zamenica JA – TI, uključujući pitanja:
  • Ko će da jede čokoladu?
  • Ko će da duva balončiće?
  • Ko će da uzme knjigu?

Detetu pojednostaviti zadatke u učenju zamenica tako da ono može da ih ponovi. Praviti takve zadatke na kojima možete proveriti da dete ne ponavlja samo poslednje reči koje ste izgovorili.

Jelena Kudrić

dipl.defektolog logoped, reedukator psihomotorike