Seminar “Pevam, skačem, stvaram pokret, nije teško – hoću opet”

PEVAM, SKAČEM, STVARAM POKRET, NIJE TEŠKO – HOĆU OPET
Stimulacija razvoja komunikativnih i socijalnih veština kod dece kroz zvuk, pokret i ritam

Hvala svima na ukazanom poverenju i što smo danas zajedno stvarali zvuk, ritam i pokret ❤❤❤Tim "Korak po korak 2"

Publiée par Korak po korak 2 sur Samedi 11 mai 2019

Opis programa:

Temelj zdravog razvoja govora nastaje u prvim godinama života. Zato je važno da se već s malom decom svakodnevno igramo, pevamo i razgovaramo. Govor deci omogućava upoznavanje sveta i sebe samih. Kroz muzičko-ritmičke i jezičke igre deca vežbaju slušanje i ponavljanje, reaguju na pitanja, neverbalno (kroz gest, mimiku) ili verbalno (kroz reč) izražavaju vlastite osećaje i želje, putem pokreta kanališu određene nedostatke. Deca korišćenjem zvuka, pokreta i ritma kroz govor najbolje izgrade most od Ja do Ti. Stimulacija razvoja socijalnih veština I osećaja pripadnosti, se najbolje ogleda kada se dete nađe u grupi dece koja zajedno stvara ritam, pokret, zvuk-muziku. Tu će se povučena deca posle određenog vremena priključiti grupi, a agresivna deca će sarađivati tako da mogu da učestvuju u aktivnosti (zabavi).
Povezivanje govora sa zvukom, pokretom i ritmom predstavlja trening za mozak. Razne igre (kao što su ritmičke pesmice- stihovi praćeni pokretima prstiju i pljeskanjem ili priče propraćene pokretima ruku) idealne su za podsticanje govorno-jezičkog razvoja, emocionalnih i socijalnih veština u porodici, školi. Igre koje uz zvuk i ritam bude pokret, a kroz pokret kompenzuju govor se mogu primenjivati kako na ranom uzrastu tako i kod dece školskog uzrasta a same aktivnosti kod deteta bude radoznalost, istraživanje i kreativnost. Najnovija istraživanja dečijeg mozga pokazuju da govorno-jezičke igre koje podstiču sva čula u kombinaciji sa zvukom, pokretom ritmom najtrajnije stimulišu nervni sistem.
Dakle govor,pevanje, poskakivanje, pljeskanje, ritam i pokret predstavljaju pravi fitness za mozak. Korišćenje malih rekvizita u toku igre dodatno oživljavaju jezičku kompetenciju dece. Svakom detetu je dovoljan glas, prsti, ruke i stopala kako bi motorički izrazilo zahteve koje aktivnosti /igre od njih traže bez uslova korišćenja govora. Kako vreme odmiče određena igra u detetu kroz imitaciju budi želju za neverbalnom ili verbalnom komunikacijom.

Cilj programa:

Učesnici programa stiču znanje i primenu aktivnosti stimilucije razvoja komunikativnih i socijalnih veština kod dece kroz zvuk, pokret i ritam. Kroz aktivnosti u kojima deca čuju zvuk i ritam koji ih navode na pokret (pokret čitavog tela ili njegovih delova), slušaju i počinju da stvaraju muziku (koja podrazumeva produkciju glasa I govora I podstiče kreativnost), njihova energija poboljšava njihovo učenje u mnogim oblastima:
1.Glas – aktivnosti koje podstiču: pravilan položaj i pokrete govornih organa (pokreti usana, jezika, vilice , mekog nepca, obraza), akustičke osobine glasa: jačinu, visinu, trajanje i boju glasa
2. Govor i jezik – aktivnosti koje podstiču auditivnu percepciju(primanje govorne poruke i kontrolu vlastitog iskaza po tempu, jačini i sadržaju) i verbalno razumevanje; kroz stalno ponavljanje određenih reči u pesmama dete kroz imitaciju uči reči i čitave rečenice, stiče znanja iz rane pismenosti
3. Matematika – aktivnosti koje uključuju kretanje (prostorna orijentacija), delove određene pesme, relacije(interakcije), odnose (prostorno-vremenske).
Autori seminara povezuju različite metode rada od reedukacije psihomotorike preko korišćenja muzike i ritma kao osnovnog pokretača u stimulaciji i razvoju govora kod dece. Uz video prikaze videćete kako da koristite zvuk, pokret i ritam u individualnom i grupnom radu sa decom koja imaju teškoće u govorno-jezičkom, senzornom, emocionalnom i socijalnom razvoju. A u toku same radionice ćete primeniti stečeno znanje.

Predavači:
• Jelena Kudrić, dipl.defektolog logoped, reedukator psihomotorike, montesori vaspitač
• Milica Pejčić, master logoped, montesori vaspitač

Stručna usavršavanja predavača: NTC sistem učenja; Marte Meo; „Podsticanje senzorne integracije kod dece-čulima do uspeha“; “Augmentativna i alternativna komunikacija”/Doroty Fraser; Mentalno zdravlje beba-Rane anksioznosti; „Usung Music to Teach Social Skills“/Ryan Judd; “The Role of Relationships in Early Development: The Connection Between Experiences and Language Capacity”/ Alison D. Peak; “Sensory Processing Disorder and Its Impact on Speech and Language in the Pediatric Population”/ Jolen R. Fernald…
Predavači seminara su ujedno i autori mnogobrojnih predavanja koja se održavaju u okviru EC„Korak po korak 2“. Imaju višegodišnje iskustvo u radu sa decom različite govorno-jezičke patologije i smetnjama u razvoju.

Plan realizacije programa
09:00-09:30 Prijava učesnika
09:30-11:00 Zvuk, pokret, ritam i govor (uz video prikaz)
11:00-11:15 Pauza za kafu
11:15-12:45 Kako kroz zvuk, pokret i ritam možemo razvijati neverbalnu i verbalnu komunikaciju + video prikazi
12:45-13:15 Pauza za ručak
13:15-14:45 Kako kroz zvuk, pokret i ritam možemo razvijati emocionalne i socijalne veštine + video prikazi
14:45-15:00 Pauza za kafu
15:00-16:30 Radionica
16:30-17:00 Diskusija i podela potvrda

Seminar je namenjen:
• stručnjacima koji se bave rehabilitacijom dece koja imaju teškoće u razvoju (lekarima, psiholozima, defektolozima, logopedima, fizioterapeutima, medicinskim sestrama, personalnim asistentima)
• svima koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem dece (članovima stručnih timova pedagoških ustanova, učiteljima i vaspitačima, specijalnim pedagozima, pedagoškim asistentima)
• studentima društvenih nauka (defektologija, medicina, psihologija, sociologija…)
• roditeljima

Broj mesta je ograničen.
Trajanje seminara: jedan dan – 8h.

Mesto održavanja seminara:
EC“Korak po korak 2“,
Braće Jovanovića 76,
26 000 Pančevo.

Kotizacija za seminar iznosi 3000,00rsd.

U cenu je uključen radni materijal, sertifikat, ručak i osveženje na pauzama (kafa, sok, voda, čaj).

O detaljnijim informacijama , načinu prijave i uplati kotizacije možete nas pozvati na

061/4400-588 ili
pisati na e-mail: korakpokorak2@gmail.com

 

Seminar je održan dva puta 11.05.2019.god. i 23.11.2020.god.

Planiran datum održavanja seminara ove godine je 09.05.2020. godine