SOUNDSORY je specifično dizajniran sistem koji koristi multi-senzorni pristup koji kombinuje zvuk i pokret kako bi simultano stimulisao auditivni i vestibularni sistem. Ovakva integrativna metoda stimulacije pruža jedinstven pristup senzornoj obradi, emocionalnoj regulaciji i razvoju kognitivnih vještina. Na bilo kom uzrastu mozak je podložan promenama i sposoban je da stvara nove konekcije kroz specifične ponavljajuće stimulanse. SOUNDSORY program je dizajniran tako da zadrži pažnju mozga i da omogući intenzivnu multisenzornu stimulaciju. Ovakav prog ram pomaže mozgu da se reorganizuje tako što će formirati nove konekcije.Disanje, govor, kretanje, čitanje, spavanje, kao i mnoge druge funkcije su podređene ritmu. Reakcija na ritam nam deluje kao jednostavno ponašanje, a zapravo on je povezan sa mnogim važnim funkcijama mozga uključujući i uklopljenost u vreme koji ima važnu ulogu u efikasnoj koordinaciji mentalnih i fizičkih aktivnosti. SOUNDSORY koristi dvije različite vrste obrade zvuka da bi na što bolji način stimulisao mozak.

 

Program obuhvata i seriju od 50 specifično dizajniranih vježbi koje utiču na ojačavanje neuronskih mreža u mozgu i na povećanje njihove efikasnosti.

 

SOUNDSORY pomaže kod:

  • Pažnje i fokusa
  • Čitanja i pisanja
  • Sposobnosti praćenja uputstva
  • Percepcije i navigacije u porstoru