Stručna tribina “Čitam, pišem ali ne uzdišem”

Edukativni centar „Korak po korak 2“ organizuje stručnu tribinu pod nazivom “Čitam, pišem ali ne uzdišem” – problemi sa čitanjem i pisanjem kod školske dece i kako im pomoći, koja će se održati 23.05.2018.godine u sali Gradske biblioteke Pančeva (ulica Nemanjina 1) sa početkom u 18h.

Rok za prijavu: 20.05.2018.godine.
Prijavu možete vršiti putem:
e maila:korakpokorak2@gmail.com ili
na broj 061/4400-588.

Kotizacija: 1200,00RSD
Načini plaćanja : Putem uplate na žiro račun ili na dan stručne tribine.

Neophodno je izvršiti prijavu do naznačenog datuma zbog ograničenog broja mesta.

Učešćem na tribini dobijate potvrdu o prisustvu sa kojom ostvarujete jedan bod i stručan materijal.

PROGRAM STRUČNE TRIBINE

17:45h Registracija učesnika
18:00h Uvodna reč Željka Filipović i Aleksandar Kudrić
18:10h Danijela Šipovac i Dragica Rodić
18:30h Vesna Zeng
18:45h Ivana Raičković
19:00h Jelena Kudrić i Milica Stojanović
19:30h Diskusija
19:45h Završna reč i podela uverenja i stručnog materijala

S poštovanjem,
Tim EC”Korak po korak 2″