Važnost gesta u razvoju vašeg deteta

Logopedi veliki značaj pridaju razvoju gesta kod dece. Gestom razvijamo neverbalnu komunikaciju koja je osnova za dalji govorno jezički razvoj. Svi su uglavnom fokusirani na to kako se deca izražavaju usmeno i da li će se govor javiti. Međutim, veoma važan deo govorno jezičkog razvoja odvija se pre nego što dete kaže svoju prvu reč – a to je razvoj gesta.

Evo odgovora na pitanja naših roditelja koja vam mogu pomoći.

* Kada treba da očekujem od svog deteta da počne da koristi gestove?

Deca mogu početi da koriste gestove već od 8 do 9 meseci. Približno oko 10 meseca deca počinju da skreću pažnju ili ukazuju na objekte ili događaje – prvo deca nauče da pokažu (zadržavajući se na predmet ili objekat), zatim daju (tražene igračke, hranu ili predmet), i na kraju ukazuju (na određeni predmet ili događaj). Ove vrste pokreta se koriste pre nego što deca počnu da govore. Gest je preduslov razvoja razumevanja (jednostavnih a kasnije i složenih verbalnih naloga).
Između 9-13 meseca deca počinju da intezivno upotrebljavaju gestove – kao što je dolazak sa otvorenim ili zatvorenim pokretima za hvatanje, stavljanje ruke odraslih na objekat i povlačenje ruke odrasle osobe prema željenoj stvari ili akciji. Upiranje prstom je vrlo važan način komunikacije koji dete koristi. Kada upire prstom, dete u stvari želi da podeli sa okolinom ono što vidi i doživljava. Kada dete pokazuje na nešto što ga veseli potrudite se da mu pokažete da ste primetili ono što vam pokazuje i dajte mu više infomacija o predmetu (npr. dete vam pokazuje auto a vi propratite govorom “Da to je auto. Vidi kako je veliki. Auto je crvene boje”.).
Pre nego što dete može reći 25 reči, obično je razvilo neke osnovne gestove – ovi gestovi pokazuju značenje reči koju predstavljaju. Duvanje za označavanje umora ili lepršanje ruku za predstavljanje ptice su primeri osnovnog gesta.
Od 12 do 18 meseci deca retko koriste istovremeno gest ili izgovorene reči.
Deca počinju da kombinuju gest i reči sa oko 18 meseci. Gestovi koje dete koristi – čak i pre nego što kaže svoju prvu reč – puno nam govore o tome kako njegov razvoj komunikacije napreduje. U početku, kada deca koriste gest i istovremeno kažu reč, i gest i reč znače isto (npr. dete pokazuje na psa i kaže “pas”). Ubrzo nakon toga, deca koriste gest i istovremeno kažu reč, ali gest i reč znače različite stvari (npr. Dete pokazuje na psa i kaže “veliki”). Kada dete počne da koristi gest zajedno sa rečju, ali gest ima drugačije značenje od reči, to obično znači da dete uskoro počinje da kombinuje reči.
U zavisnosti koliko dete koristi gestove – čak i pre nego što kaže svoju prvu reč – možemo znati kako i na koji način će se razvijati komunikacija.

* Ako podstičem svoje dete da koristi gestove, da li će to ometati njegov govor?

Ne, neće. Sasvim suprotno!

Postoji jaka veza između pokreta i govora u komunikacijskom razvoju. Ne samo da su gestovi korišćeni pre govora, već su studije pokazale da upotreba gesta predviđa kada se pojavljuje prva reč.
Deca koja rano počnu koristiti gestove kasnije imaju veći fond reči i bogatiji rečnik.
Dete koje pokazuje na ili pokazuje objekat verovatno će naučiti reč za taj predmet u roku od 3 meseca.
Deca kombinuju gest sa rečima pre nego što zajedno kombinuju reči.
Deca koja često kombinuju gest i reči zajedno a gde gest i reč imaju različita značenja (npr. pokazuju na psa i kažu “veliki”), verovatno će nekoliko godina kasnije koristiti relativno složene rečenice.
Dečja upotreba gesta u ranom periodu predviđa kasnije da li će dete imati bolje komunikacijske veštine .
Deca sa izražajnim kašnjenjem govorno jezičkog razvoja imaju veće jezičke dobiti kada njihovi roditelji istovremeno koriste gest i reči tokom interakcije sa svojim detetom.

Dakle, gestovi i govor idu ruku pod ruku. Podstičući gestove, podstičete razvoj svog deteta u celini.

Gestovi pružaju detetu način da se izrazi pre nego što to uspeva da izgovori. A kada dete koristi gest, njegovi slušaoci reaguju govoreći nešto o onome što je ono pokazalo, pružajući jezik od koga može naučiti.

* Kako mogu da razvijem gest svog deteta?

Postoji mnogo načina da podstičete razvoj gestova vašeg deteta. Pokažite ili zadržite objekte u svakodnevnim interakcijama sa vašim detetom.
Koristite pokrete koji pokazuju značenje reči . Najkorisniji gestovi za učenje reči su oni koji pokazuju oblik ili funkciju objekta . Na primer, držeći ruke u obliku lopte dok kažete “loptica” ili bacanje dok kažete “lopta” su korisni gestovi ili odgovor na pitanje „Gde je pametna glava?“ dete gestom tj. rukama pokazuje na glavu ili pokazivanje „Gde zeka pije vodicu?“ .
Uverite se da istovremeno koristite gest i reč – ovo pomaže u jačanju značenja reči za vaše dete.
Korišćenjem jednostavnih pokreta dok razgovarate sa detetom tokom celog dana, pomaže vam u izgradnji njegovih veština komunikacije. Kada vaše dete koristi gest, priznajte ga kopiranjem i reći reč koja odgovara gestu.
Pravite gestove veći deo vaših svakodnevnih interakcija sa vašim detetom – ne postoji posebno vreme ili mesto koje je potrebno za korišćenje gesta sa detetom. Koristeći jednostavne gestove dok razgovarate sa detetom tokom celog dana, pomaže vam u izgradnji njegovih komunikacijskih veština.

Jelena Kudrić
dipl.defektolog logoped, reedukator psihomotorike