Vežbe za usmeravanje pažnje, kontakta očima, razvoj igre

Pažnja je značajan faktor učenja. Deca koja kasne u razvoju govora ispoljavaju poremećaje pažnje koji se odražavaju u nestabilnosti ponašanja, u nemogućnosti zadržavanja pažnje na igri, slici ili priči. Teškoća ili nemogućnost učenja neke radnje ili pesmice je izražena zbog nemogućnosti kontrole redosleda aktivnosti ili redosleda vizuelnih ili auditivnih utisaka. Nedostatak koncentracije/ pažnje onemogućava stvaranje unutrašnje organizacione šeme tela, slike, slova …
Dečju pažnju u početku privlače jaki stimulusi (draži). Detetova uočavanja o svetu oko sebe su pojedinačna, nezavisna, da bi ih kasnije klasifikovalo i integrisalo.
Dete ne uviđa sve na šta baci pogled. Ponekad njegovu pažnju privlači samo detalj, naročito ako je stimulus jak.
Deca više vole predmete nego slike, teže im je da sastave figuru od delova nego da celinu rastave na delove.

PORUKA: Važno je ne odustati ukoliko je detetova verbalna ili neverbalna poruka „Ostavi me na miru“.

Pažnju usmeravamo na sledeći način:
• Ubacivanje kamenčića, žetona (sitnih predmeta) u kutiju, flašu sa manjim ili većim otvorom (ovde dete razvija vizuelnu i auditivnu percepciju)
• Ubacivanje štapića kroz uzane otvore ( razvoj fine motorike i vizuelne percepcije)
• Provlačenje pertle kroz otvore na perlama
• Različite vrste drvenih umetaljki
• Slagalice sa manje delova (uvek se kreće sa dvodelnim slagalicama a kada procenimo da je dete spremno za viši nivo uvodimo po redosledu ostale slagalice)

Vežbe za podsticanje kontakta pogledom
Učiti dete da nas pogleda jednako je važan deo privlačenja detetove pažnje.
Detetovu pažnju možemo privući sa sledećim predmetima i stvarima:
• Duvanje balončića
• Bacanje balona
• Zvončići
• Zvučne ili svetleće igračke
• Igračke sa prekidačima i dugmićima
• Lutkice za prstiće
• Igranje skrivalica: iza prekrivača, vaših ruku, knjige, vrata od ormana…
• Pevanje pesmica uz pokrete (ritmičke pesmice: „Jedan mali pauk“, „Prvo malo sečemo“ itd.)
• Igra golicanja
Privlačenje detetove pažnje radite na sledeći način: držite interesantnu igračku ili stvar (koju dete želi) blizu svog lica. Prodrmajte je pokraj svog lica, uz reči „ Da li želiš loptu?“ i kada vas dete pogleda dajte mu igračku.

Razvoj igre
Za početak, igre moraju biti jednostavne i motivišuće za dete.
• Vozite dete u ćebetu po parketu
• Ljuljajte dete u rukama , krilu ili ćebetu
• Bacajte ga u vis
• Vrtite ga oko vašeg tela
• Dok ste u ležećem položaju stavite ga na podkolenice i polako podižite podkolenice ka gore i igrajte se da dete leti kao avion uz pevanje glasova A ili N ( Letimo AAAAAA ili NNNNNN )
• Gađajte se mekanim jastucima
• Pustite ga da skače po krevetu

Naizmenične igre pomažu u izgradnji socijalnog dijaloga između deteta i odrasle osobe, kao i između deteta i njegovih vršnjaka. Kada igrate naizmenične igre možete govoriti „ Moj red, tvoj red“ ili „Mamin red, Sašin red“ ili izgovarajte „Tri,četiri pozor sad „ tako da dete može da poveže reči sa idejom čekanja na red za igranje .Jednostavne igre:
• Naizmenično vrtenje ili pritiskanje delova igračke
• Naizmenično sviranje nekog instrumenta (duvanje u trubu, udaranje u bubanj)
• Naizmenično ubacivanje loptica u igračke sa otvorima
• Naizmenično duvanje balona, papirne vetrenjače
• Naizmenično guranje kola kroz rampu
• Naizmenično ređanje kocki kako bi napravili kulu….

Kada dete ovlada ovim jednostavnim igrama onada pokušajte igre koje se izvode na određenoj razdaljini. Ovde je potrebno da učestvuju oba roditelja jedan će biti uz dete i objašnjavati mu šta je potrebno da ono uradi. Evo igara:
• Gurnite auto do deteta i sačekajte da vam ga vrati
• Kotrljajte, bacite ili šutnite loptu i sačekajte da vam dete vrati.
• Bacajte ili kotrljajte loptu po platnu (ćebetu,peškiru) tako što ćete držati krajeve platna,
• Dobacujte se balonom
• Oblikovanje plastelina, seckanje ili kidanje plastelina
• Naizmenično sipajte i pijte izmišljeni čaj, mleko
• Hranite jedan drugoga, kobojagi hranite lutke

Jelena Kudrić
dipl.defektolog logoped, reedukator psihomotorike