O nama

 
Edukativni centar „KORAK PO KORAK 2 „ osnovan je 2016.godine sa sedištem u Pančevu, s ciljem pružanja usluga logopedske dijagnostike, defektološke dijagnostike, savetovanja i terapije poremećaja u području komunikacijske i govorno-jezičke patologije kod dece i odraslih.
 
Osnivači edukativnog centra su Jelena Kudrić dipl. defektolog logoped, reedukator psihomotorike i Aleksandar Kudrić dipl. ekonomista.
 
 
Aleksandar Kudrić
 
Osnovni cilj je osigurati i pružiti deci i odraslima sa govorno-jezičkim poremećajima, kvalitetnu  i profesionalnu pomoć kao i rešavanje istih na moderan i pažljiv način  koja je osmišljena za svakoga posebno. Svakom detetu i osobi pristupamo individualno te kontinuirano pratimo rad i napredak kako bi postigli što bolje rezultate.
 
Često sarađujemo i sa pedijatrima, neurolozima, neuropsihijatrima otorinolaringolozima, audiolozima, kako bi što bolje i temeljnije pripremili individualni plan i program rada za Vas i Vaše dete.
Poznati smo po kvalitetnom i stručnom radu te najveći broj naših roditelja sa decom kod nas dolazi upravo prema preporuci roditelja koji su dovodili decu kod nas.
 
 
Naša znanja i iskustva najviše koriste:
• Deci kroz ranu intervenciju sa dijagnozama nedovoljno razvijenog govora, autističnog spektra, artikulacijskim teškoćama, specifičnim jezičkim teškoćama, teškoćama rane komunikacije, autizmom, hiperaktivnim poremećajem ADHD/ADD, neuromotoričkim smetnjama, deficitima senzorne integracije, dizartrijom, različiti genetski sindromi.
• Deci školskog uzrasta sa dijagnozama disleksije, disgrafije, diskalkulije, deficitima pažnje
• Deci koja mucaju
• Odraslim osobama sa mucanjem i posledicama afazije.
Delatnost centra odvija se kroz individualni rad sa detetom, u ugodnim prostorijama, uz pomoć najsavremenije opreme, didaktičkih sredstava i edukativnog materijala.