Logopedsko edukativni centar

„Korak po korak 2„

od godine postojanja održava predavanja, radionice, seminare i webinare

namenjene roditeljima,

vaspitačima, učiteljima, nastavnicima,

stručnim saradnicima, defektolozima i svima onima

koji rade sa decom na temu govorno-jezičke patologije.

U okviru našeg centra održana su sledeća predavanja: 

 • “Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba – kako ih prepoznati, kada se javiti stručnjaku, kako napraviti razliku između pojedinih govorno-jezičkih poremećaja (uz video prikaz)”održano 01.03.2017.godine. 
  Predavači: Jelena Kudrić, dipl.defektolog logoped,reedukator psihomotorike i Milica Stojanović, master defektolog logoped.
 • „Razvojni i neurotski strahovi kod dece – u okviru kojih se govorno- jezičkih poremećaja mogu javiti (uz video prikaz)”; održano 24.05.2017.godine. Predavači: Vladimir Milovac psiholog i Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped,reedukator psihomotorike
 • „Disfunkcija senzorne integracije kod dece (uz video prikaz)”održano 18.10.2017.godine. Predavači: Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped,reedukator psihomotorike i Vanja Radić master logoped
 • „Poremećaj fluentnosti govora (mucanje i bradilalija; plan tretmana; video prikazi)“održano 13.12.2017.godine. Predavači: Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped i Kristina Ćirić master logoped
 • “Poremećaj artikulacije i problem fonemske diskriminacije”održano 14.03.2018.godine. Predavači: Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped,reedukator psihomotorike i Kristina Ćirić master logoped
 • “Rana stimulacija i prevencija govorno-jezičkih poremećaja” predavanje + radionica; održano 07.11.2018.godine. Predavači: Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped,reedukator psihomotorike, Milica Pejčić master logoped i Željka Filipović master logoped
 • “Disfunkcija senzorne integracije” predavanje+radionica; održano 20. i 21.03.2019.godine. Predavači: Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped,reedukator psihomotorike i Željka Filipović master logoped.
 • “Primena edukativnih igara u tretmanu kod dece sa nedovoljno razvijenim ili nerazvijenim govorom”,održano 02.10.2019.godine. Predavač: Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped, reedukator psihomotorike
 • “Razvojni i neurotski strahovi kod dece”; održano 18.12.2019.godine. Predavači: Filip Milenović psiholog i Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped,reedukator psihomotorike
 • “Primena reedukacije psihomotorike u individualnom i grupnom radu sa decom”; održano 19.02.2020.godine. 
  Predavač: Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped, reedukator psihomotorike
 • “Znanje usvajamo bez muke sa veštim prstićima obe ruke” predavanje + radionica; održano 17.06.20202. godine. Predavači Jelena Kudrić dipl.defektolog logoped, reedukator psihomotorike i Željka Filipović, master logoped

 

Logopedsko edukativni centar “Korak po korak 2”
 Braće Jovanovića 76
26 000 Pančevo

 

telefon: +381/614400-588
e-mail: korakpokorak2@gmail.com

 

Sa BLOGa

Korisni linkovi