U okviru centra 2019.godine otvoren je i Produženi boravak za osnovce. Namenjen je učenicima od I do IV razreda. Vreme provedeno u produženom boravku sastoji se od aktivnosti koje prate školski plan i program po razredima kao i opuštanja kroz igru. Vrata našeg centra otvorena su za đake pre i posle nastave, u skladu sa potrebama roditelja.

Naš tim čine učitelj, pedagog, psiholog i logoped i oni su tu da zadovolje sve aspekte dečjeg intelektualnog i psihomotornog razvoja deteta za svoj uzrast. Naš tim pomaže Vašem detetu u razvoju ličnosti na više nivoa:

  • Pomaže da dete što kvalitetnije i potpunije savlada školsko gradivo;
  • Motiviše dete da sa lakoćom i željom stiče nova i nadograđuje postojeća znanja;
  • Podstičemo detetovo samopouzdanje, samopoštovanje, kao i poštovanje drugih individua oko sebe;
  • Razvija osećaj pripadnosti i timski duh.

Naš tim: Logoped, Defektolog, Nastavnik razredne nastave

STRUČNI SARADNICI:

PSIHOLOG, PEDIJATAR, NEUROLOG, OTORINOLARINGOLOG, DEČIJI NEUROPSIHIJATAR

ZAPOSLENI

Logopedsko edukativni centar “Korak po korak 2”
 Braće Jovanovića 76
26 000 Pančevo

 

telefon: +381/614400-588
e-mail: korakpokorak2@gmail.com

 

Sa BLOGa

Korisni linkovi